OSALLISTUJALLE

Osallistujaksi simulaatioon voivat hakea seitsemän tapahtumaa järjestämässä olevan järjestön jäsenet. Itse simulaatioon valitaan 49 opiskelijaa hakemusten perusteella. Valintakriteereitä ovat motivaatio ja halu oppia, turvallisuuspoliittinen perehtyneisyys sekä kiinnostus arktiseen.

Tarkemmat hakuohjeet ja valintakriteerit julkaistaan täällä myöhemmin. Haku simulaatioon on elo-syyskuun vaihteessa lopulla, ja se koostuu muutamasta lyhyestä avoimesta kysymyksestä.

Myös simulaatioviikonlopun tarkempi aikataulu julkaistaan täällä lähempänä tapahtumaa. Lauantaina 29.9. järjestetään seminaaripäivä simulaation osallistujille sekä seminaariin ilmoittautuneille. Seminaarissa kuullaan alustusluentoja asiantuntijoilta ja orientoidutaan seuraavan päivän simulaatioon.

Sunnuntaina 30.9. pelataa itse simulaatio, johon osallistuu siihen valitut opiskelijat.

Opiskelijat voivat saada simulaatiosta opintopisteitä omasta yliopistostaan. Tarkemmat ohjeet opintopisteiden saamiseksi julkaistaan yliopistoittain myöhemmin.

 

SÄÄNNÖT

  • Simulaatioon voivat osallistua vain avoimen haun kautta valitut, mukana olevien järjestöjen jäsenet.

  • Myöhemmin ilmoitettava hakuaika on sitova. Ohjeet hausta tulevat löytymään näiltä sivuilta sekä Facebookista.

  • Mukaan valittujen osallistuminen on sitova.

  • Osallistujilta saatetaan periä pieni osallistumismaksu, jolla katetaan esimerkiksi viikonlopun ruokakustannuksia. Lisätietoa mahdollisesta maksusta myöhemmin.

  • Tapahtuman kieli on suomi.

  • Simulaatioon saattaa osallistua ulkopuolisia tarkkailijoita, esimerkiksi tutkijoita.

  • Tapahtuman aikana otettua kuva- ja videomateriaalia julkaistaan simulaation kanavissa.