Konflikti 2018: Arktinen alue

Konfliktinratkaisusimulaatiossa opiskelijat tarkastelevat arktista toimintaympäristöä, valtioiden intressiristiriitoja alueella, sekä erilaisia keinoja, joita valtioilla on arktisella käytössään. Osallistujat sovittelevat valtioiden ristiriitoja edustamansa valtion intressien pohjalta hyödyntäen poliittista, taloudellista ja sotilaallista vaikutusvaltaansa ja resurssejaan, sekä kansainvälisiä diplomatian ja median foorumeita.

Tapahtuman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä kansainvälisestä yhteistyöstä ja ristiriitojen ratkaisemisesta neuvotteluteitse. Opiskelijat asetetaan kuvitteelliseen jännittyneeseen tilanteeseen, joka kuitenkin vastaa maailmanpoliittista todellisuutta.  Opiskelijoiden on ratkaistava konflikti neuvottelutaitojaan, turvallisuuspoliittista osaamistaan ja arktiseen liittyviä tietojaan hyödyntäen.

Viikonlopun ajan kestävä tapahtuma koostuu seminaaripäivän huippuasiantuntijoiden alustusluennoista, sekä itse simulaatiosta, jossa pelitapahtumia toteutetaan niin virtuaalisilla alustoilla kuin todellisia keskustelujakin käymällä.

Luennoitsijoita tänä vuonna ovat: 

  • Timo Koivurova: Lapin yliopiston tutkimusprofessori, dosentti, erikoistunut kansainväliseen ympäristöoikeuteen
  • Alexandra Middleton: Oulun yliopisto, tutkimusprofessori, arktinen kauppapolitiikka
  • Sakari Martimo: kommodori (evp), arktiset alueet ja turvallisuus
  • Lassi Heininen: Lapin yliopiston arktisen politiikan professori
  • Ritva Hautanen: Suomen ulkoministeriön arktinen virkamies.